DIAGNOSTYKA RENTGENOWSKA

Diagnostyka stomatologiczna jest niezwykle ważna we współczesnej stomatologii, dzięki niej możemy precyzyjnie ocenić stan zdrowia jamy ustnej a to wszystko dzięki możliwości korzystania z najlepszych cyfrowych rozwiązań, takich jak:

  • zdjęcia pojedynczych zębów w technice cyfrowej lub 3D,
  • zdjęcia pantomograficzne zębów z otaczającą kością i zatokami w technice cyfrowej lub 3D,
  • zdjęcia tomograficzne (CBCT) całych łuków zębowych, stawów skroniowo – żuchwowych oraz zatok szczękowych.

Nasza pracownia RTG wyposażona jest w najbardziej zaawansowany technologicznie aparat Vatech do wykonywania zdjęć tomograficznych i pantomograficznych oraz aparat do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych w technice cyfrowej (radiowizjografia).