Polityka Prywatności

Spis treści:

§1 Postanowienia ogólne
§2 Administrator Danych Osobowych
§3 Dane kontaktowe
§4 Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisu internetowego
§5 Dane przetwarzane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego w serwisie internetowym
§6 Zasady przetwarzania danych osobowych
§7 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
§8 Okres przechowywania danych osobowych
§9 Pliki cookies
§10 Kategorie danych osobowych
§11 Udostępnianie danych
§12 Uprawnienia Klientów

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mając na celu wykonanie postanowień art. 28 w/w rozporządzenia, niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.dobrystomatolog.net.pl, usług dostępnych za pośrednictwem tego serwisu oraz określa warunki korzystania z tego serwisu.

§2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych serwisu internetowego www.gama-dent.pl jest Gama-Dent S.C. Joanna Szlaga-Makłowicz, Patryk Makłowicz z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 46, 32-400 Myślenice NIP 6811811250 (w dalszej części polityki jako „Administrator”).

§3 DANE KONTAKTOWE
Z Administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: biuro@gama-dent.pl lub tradycyjną, pisząc na adres: Gama-Dent. S.C, ul. Kazimierza Wielkiego 46, 32-400 Myślenice.

§4 DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ODWIEDZANIEM SERWISU INTERNETOWEGO
Administrator przetwarza następujące typy danych w związku z odwiedzeniem serwisu internetowego www.gama-dent.pl: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.

§5 DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z WYPEŁNIENIEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO W SERWISIE INTERNETOWYM
Administrator przetwarza następujące typy danych w związku z wypełnieniem i wysłaniem formularza kontaktowego w serwisie internetowym www.gama-dent.pl: imię i nazwisko, adres e-mail, adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.

§6 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator oświadcza, że przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w serwisie internetowym www.gama-dent.pl jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego

§7 CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),

§8 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.

§9 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: adres e-mail, imię i nazwisko, adres IP.

§10 PLIKI COOKIES
Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, z  wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z serwisu internetowego www.gama-dent.pl. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu: rozpoznanie urządzenia używanego w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony, tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób pacjenci korzystają z serwisu internetowego www.gama-dent.pl, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości, dostosowanie zawartości i funkcjonowania serwisu internetowego www.gama-dent.pl, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi osoba, z jakiej wyszukiwarki korzystała, na jaki link kliknęła, jakie słowa kluczowe wpisała. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Odwiedzający strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

§11 UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Administrator nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych pozyskanych poprzez serwis internetowy www.gama-dent.pl

§12 UPRAWNIENIA PACJENTÓW
Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych pacjenta jest zgoda, pacjent ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Pacjentowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.